Chăm sóc khách hàng

Thông tin đăng ký khám bệnh

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, Chủ nhật làm buổi sáng.
Sáng từ 7h đến 11h00, Chiều từ 13h đến 16h00.